Chi bộ Đảng Trường Trung cấp Miền Tây:

  • Bí thư: Nguyễn Thanh Hùng
  • Phó bí thư: Lê Thị bạch Tuyết