Ban chấp hành Đoàn TNCSHCM Trường Trung cấp Miền Tây:

- Bí thư: Đ/c Nguyễn Nhựt Minh

- Phó bí thư: Đ/c Nguyễn Ngọc Như 

- Phó bí thư: Đ/c Nguyễn Thanh Minh Tuấn

 

Trường Trung cấp Miền Tây: Hội nhập và phát triển 

 

Một số video clips văn nghệ:

Giải nhất múa (lớp Y2) liên hoan tiếng hát miền tây lần thứ nhất (xem thêm tập múa).