Giới thiệu trường trung cấp Miền Tây

1. Slogan: Chất lượng là nền tảng.

2. Sứ mệnh: nhiệm vụ chiến lược đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, phát triển và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực y tế; đóng góp có hiệu quả cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và góp phần nâng cao nền y dược học Đồng Bằng Sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng.

* Đào tạo học sinh thành những công dân, những cán bộ có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức, tri thức đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển              của đất nước, góp phần đào tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ, khu vực ĐBSCL và của cả nước.

3. Tầm nhìn:

* Theo định hướng Xã hội hóa giáo dục của nhà nước. Trường trung cấp Miền Tây tập trung:

 - Đào tạo thực hiện nguồn nhân lực có chất lượng cao.

 - Phát huy kinh nghiệm, sáng kiến, mạnh dạng đổi mới chương trình.

 - Chăm lo công tác chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên.

4. Giá trị cốt lõi:

* Tuyển sinh – đào tạo – việc làm – lập nghiệp

 * Học – hỏi – hiểu - hành

* Tri thức - đạo đức - hội nhập – phát triển.

*** Phân tích 10.5S

1. Chiến lược:

2. Cơ cấu:

3. Giá trị chia sẻ: 

4. Hệ thống:

5. Nhân sự:

6. Kỹ Năng:

7. Phong cách:

8. Trách nhiệm xã hội:

 9. Sự phát triển bền vững: 

10. Định vị: