CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 2 ngày 1/8/2012 về việc ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ của các phòng khoa, giáo viên và giáo viên chủ nhiệm.

I. CHỨC NĂNG

  Khoa Bộ môn của trường thực hiện cụ thể nhiệm vụ giảng dạy, khoa có vai trò quan trọng về chất lượng học tập của học sinh các lớp trong trường, khoa có mối quan hệ với các khoa phòng khác, đoàn thể, đơn vị trong và ngoài trường trong phạm vi hoạt động chuyên môn của mình.

II. NHIỆM VỤ

1. Khoa lập kế hoạch giảng dạy lý thuyết, thực hành cụ thể cho từng môn học, phù hợp với kế hoạch giảng dạy chung của phòng đào tạo theo từng học kỳ, từng năm học

2. Chịu trách nhiệm quản lý nhân lực trong phạm vi phụ trách; Quản lý học sinh của khoa mình, tại trường và thời gian thực tập ngoài trường.

3. Khoa và Phòng Đào tạo kết hợp chặt chẽ với các cơ sở thực hành trong và ngoài tỉnh nhằm tạo môi trường thuận lợi cho học sinh thực hành tay nghề tốt nhất.

4. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc giảng dạy các môn lý thuyết và thực hành nhằm kịp thời phát hiện những sai sót về nội dung phương pháp giảng dạy để điều chỉnh.

5. Hướng dẫn cho giáo viên biên soạn giáo trình, bài giảng (giáo án), dự giờ, thao giảng, kỹ năng ra đề,…

6. Tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa, hội thảo về đổi mới phương pháp dạy và học, tổ chức thi giáo viên giỏi trong trường và có kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên dự thi giáo viên giỏi các cấp.

7. Hỗ trợ đoàn TN, Công đoàn thực hiện một số phong trào văn nghệ thể dục, học sinh tình nguyện hè, hiến máu nhân đạo…

8. Khoa phân công quản lý và sử dụng phòng học, tài sản, trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất trong khoa hợp lý, tránh lãng phí hư hao mất mát.

9. Khoa phối hợp với Phòng Đào tạo trong việc quản lý chất lượng giảng dạy và học tập, kiểm tra, thi cử, thanh quyết toán giờ giảng dạy giáo viên.

10. Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn có trách nhiệm tổ chức, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của khoa đạt chất lượng cao nhất đồng thời chấp hành nghiêm các chỉ đạo khác của Ban Giám hiệu.

                 Hiệu trưởng                        

                    (đã ký)                           

Th.S Trần Thị Thanh Bình