DANH SÁCH NHÀ TRỌ ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN CỪ

1.Nhà trọ Xuân Thảo số 49H/2, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, TPCT
Số phòng: 9, toilet trong
Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 0909.363757
2. Nhà trọ số 140B/10, hẻm 140B Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, TPCT
Số phòng: 7, toilet trong
Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
Giá cho thuê: 400.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ:
3. Nhà trọ số 140B/25, hẻm 140B Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, TPCT 
Số phòng: 18, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 500.000-700.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2 +gác
Điện thoại liên hệ:
4. Nhà trọ số 140B/14B, hẻm 140B Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, TPCT 
Số phòng: 5, toilet trong
Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2 +gác
Điện thoại liên hệ:
5. Nhà trọ số 160Q/6B, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, TPCT 
Số phòng: 9, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
Giá cho thuê: 1.000.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 20m2
Điện thoại liên hệ:
6. Nhà trọ đối diện số 162G/13, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, TPCT 
Số phòng: 10, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 15m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 0968.814.549 (chị Nga)
7. Nhà trọ cạnh số 162U/13, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, TPCT 
Số phòng: 4, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 15m2
Điện thoại liên hệ: 0968.814.549 (chị Nga) nhờ hỏi
8. Nhà trọ số 138B/6, Nguyễn Văn Cừ nối dài, P. An Khánh, TPCT 
Số phòng: 11, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 07102.211.125 (chị Tươi)
9. Nhà trọ số 144D/20, Nguyễn Văn Cừ nối dài, P. An Khánh, TPCT 
Số phòng: 07, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 0919.281.414
10. Nhà trọ số 166Z/19, Nguyễn Văn Cừ nối dài, P. An Khánh, TPCT 
Số phòng: 12, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ:
11. Nhà trọ đối diện nhà số 166Z/19, Nguyễn Văn Cừ nối dài, P. An Khánh, TPCT 
Số phòng: 16, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
Giá cho thuê: 500.000-600.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 0909.312.906 (nhà trọ cô 3)
12. Nhà trọ số 144K/6, Nguyễn Văn Cừ nối dài, P. An Khánh, TPCT 
Số phòng: 12, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 0917.119.883 (A Tùng)
13. Nhà trọ số 144H, Nguyễn Văn Cừ nối dài, P. An Khánh, TPCT 
Số phòng: 5, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 0913.104.549
14. Nhà trọ số 115, hẻm lò mổ, Nguyễn V. Cừ nối dài, P. An Khánh, TPCT 
Số phòng: 6, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 700.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 01267.984276
15. Nhà trọ số 117A, hẻm lò mổ, Nguyễn Văn Cừ nối dài, P. An Khánh, TPCT 
Số phòng: 4, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 700.000 đ/tháng
Diện tích:
Điện thoại liên hệ: 07103.893876
16. Nhà trọ số 116D, hẻm lò mổ, Nguyễn Văn Cừ nối dài, P. An Khánh, TPCT 
Số phòng: 5, toilet trong
Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 0939.043430
17. Nhà trọ số 121/5, hẻm lò mổ, Nguyễn Văn Cừ nối dài, P. An Khánh, TPCT 
Số phòng: 11, toilet trong
Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
Giá cho thuê: 500.000-800.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 21m2
Điện thoại liên hệ: 0919.423.737
18. Nhà trọ số 123/5, hẻm lò mổ, Nguyễn Văn Cừ nối dài, P. An Khánh, TPCT 
Số phòng: 14, toilet trong
Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
Giá cho thuê: 450.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 07103.894.088
19. Nhà trọ số 60A1/3, hẻm lò mổ, Nguyễn Văn Cừ nối dài, P. An Khánh, TPCT 
Số phòng: 8, toilet trong
Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
Giá cho thuê: 400.000-500.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 0919.941330
20. Nhà trọ đối diện số 61J/3, hẻm lò mổ, Nguyễn Văn Cừ nối dài, P. An Khánh, TPCT 
Số phòng: 9, toilet trong
Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
Giá cho thuê: 400.000-600.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12-16m2
Điện thoại liên hệ:
21. Nhà trọ số 61H/3, hẻm lò mổ, Nguyễn Văn Cừ nối dài, P. An Khánh, TPCT 
Số phòng: 5, toilet trong
Đối tượng cho thuê:Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 16m2
Điện thoại liên hệ: 0918.368.708
22. Nhà trọ số 73G1/3, hẻm lò mổ, Nguyễn Văn Cừ nối dài, P. An Khánh, TPCT 
Số phòng: 5, toilet trong
Đối tượng cho thuê:mọi đối tượng
Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2 + gác
Điện thoại liên hệ: 0943.565657
23. Nhà trọ số 114C/5, hẻm lò mổ, Nguyễn Văn Cừ nối dài, P. An Khánh, TPCT 
Số phòng: 7, toilet trong
Đối tượng cho thuê:Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 400.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2 + gác
Điện thoại liên hệ: 0913.185.535
24. Nhà trọ số 233/46/3H, hẻm 233 Nguyễn Văn Cừ TPCT 
Số phòng: 4, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 400.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2 +gác
Điện thoại liên hệ:
25. Nhà trọ số 233/46/3G, hẻm 233 Nguyễn Văn Cừ TPCT 
Số phòng: 6, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2 +gác
Điện thoại liên hệ:
26. Nhà trọ số 233/46/3B, hẻm 233 Nguyễn Văn Cừ TPCT 
Số phòng: 3, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 350.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 16m2
Điện thoại liên hệ:
27. Nhà trọ số 233/46/6B, hẻm 233 Nguyễn Văn Cừ TPCT 
Số phòng: 6, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 450.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 07102.210255 (chị Bé)
28. Nhà trọ số 233/46/23, hẻm 233 Nguyễn Văn Cừ TPCT 
Số phòng: 6, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 0942.746.166
29. Nhà trọ số 233/46/19, hẻm 233 Nguyễn Văn Cừ TPCT 
Số phòng: 14, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 550.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 0975.047373
30. Nhà trọ 233/46/9, Nguyễn V. Cừ, TPCT (đối diện tịnh thất Bửu Hoa)
Số phòng: 60, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 450.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 20m2
Điện thoại liên hệ:
31. Nhà trọ số 233/46/3, hẻm 233 Nguyễn Văn Cừ TPCT 
Số phòng: 9, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 450.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 07102.210255 (chị Bé)
32. Nhà trọ cạnh nhà số 233/46/8N, hẻm 233 Nguyễn Văn Cừ TPCT 
Số phòng: 10, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ:
33. Nhà trọ số 233/46/24M, hẻm 233 Nguyễn Văn Cừ TPCT 
Số phòng: 10, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
Giá cho thuê: 450.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 07106.280337
34. Nhà trọ số 233/46/18, hẻm 233 Nguyễn Văn Cừ TPCT 
Số phòng: 10, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ:
35. Nhà trọ đối diện nhà số 311/36/15, hẻm 311 Nguyễn Văn Cừ TPCT 
Số phòng: 10, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ:
36. Nhà trọ số 311/36/15A, hẻm 311 Nguyễn Văn Cừ TPCT 
Số phòng: 12, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 10m2
Điện thoại liên hệ: 0902.359643 (cô Thắm)
37. Nhà trọ số 311/15B, hẻm 311 Nguyễn Văn Cừ TPCT 
Số phòng: 25, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ
38. Nhà trọ số 311/36/19, hẻm 311 Nguyễn Văn Cừ TPCT 
Số phòng: 30, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 0127.431.5345 (chị Hiền)
39. Nhà trọ số 311/36/14, hẻm 311 Nguyễn Văn Cừ TPCT 
Số phòng: 15, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 550.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 0933.259.003
40. Nhà trọ số 311/36/21, hẻm 311 Nguyễn Văn Cừ TPCT 
Số phòng: 20, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 15m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 07102.241.514
41. Nhà trọ số 359/38, hẻm 359 Nguyễn Văn Cừ TPCT 
Số phòng: 12, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ
42. Nhà trọ số 359/27, hẻm 359 Nguyễn Văn Cừ TPCT 
Số phòng: 10, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 400.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 10m2
Điện thoại liên hệ
43. Nhà trọ số 359/2B, hẻm 359 Nguyễn Văn Cừ TPCT 
Số phòng: 13, toilet ngoài
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
Giá cho thuê: 400.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 07103.899.861
44. Nhà trọ số 359/2, hẻm 359 Nguyễn Văn Cừ TPCT 
Số phòng: 7, toilet ngoài
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 16m2
Điện thoại liên hệ: 
45. Nhà trọ số 359/23, hẻm 359 Nguyễn Văn Cừ TPCT 
Số phòng: 35, toilet ngoài, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
Giá cho thuê: 400.000-500.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 07103.890.767
46. Nhà trọ số 359/26B, hẻm 359 Nguyễn Văn Cừ TPCT 
Số phòng: 8, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
Giá cho thuê: 400.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 
47. Nhà trọ số 366/3A, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, TPCT 
Số phòng: 16, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 10m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 0982.229.101
48. Nhà trọ số 160/13, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa TPCT 
Số phòng: 7, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
Giá cho thuê: 700.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 07103.830.061
49. Nhà trọ số 160L2/6, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT 
Số phòng: 8, toilet trong
Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 
50. Nhà trọ số 162A/6, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT 
Số phòng: 5, toilet trong
Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 
51. Nhà trọ số 160B/6, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT 
Số phòng: 5, toilet trong
Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
Giá cho thuê: 700.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 
52. Nhà trọ cạnh số 160A4/13, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT 
Số phòng: 25, toilet trong
Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 20m2
Điện thoại liên hệ: 
53. Nhà trọ cạnh số 162D/13, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT 
Số phòng: 6, toilet trong
Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 
54. Nhà trọ số 158/6, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT 
Số phòng: 21, toilet trong
Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 16m2
Điện thoại liên hệ: 
55. Nhà trọ không số, hẻm 138, Nguyễn Văn Cừ nối dài, đầu hẻm vào 50m, rẻ trái, nhà trọ đầu tiên. 
Số phòng: 8, toilet trong
Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 16m2
Điện thoại liên hệ: 
56. Nhà trọ đối diện số 138B/6, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT 
Số phòng: 17, toilet trong
Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
Giá cho thuê: 1.000.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 24m2
Điện thoại liên hệ: 
57. Nhà trọ số 156/6, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT 
Số phòng: 6, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 
58. Nhà trọ số 160/6, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT 
Số phòng: 10, toilet trong
Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 21m2
Điện thoại liên hệ: 0919.804.777 (anh Quốc)
59. Nhà trọ số 152D/16, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT 
Số phòng: 10, toilet trong
Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 
60. Nhà trọ cạnh số 152D/16, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT 
Số phòng: 5, toilet trong
Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2 + gác
61. Nhà trọ số 158D/6, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT 
Số phòng: 10, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 
62. Nhà trọ số 152K/16, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT 
Số phòng: 7, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Mọi đối tượng
Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 
63. Nhà trọ cạnh số 152/6, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT 
Số phòng: 15, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Mọi đối tượng
Giá cho thuê: 1.100.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 40m2
Điện thoại liên hệ: 
64. Nhà trọ số 157/6, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT 
Số phòng: 11, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Mọi đối tượng
Giá cho thuê: 700.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 
65. Nhà trọ số 152H/6, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT 
Số phòng: 4, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Mọi đối tượng
Giá cho thuê: 450.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 16m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 
66. Nhà trọ cạnh số 147/6B, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT 
Số phòng: 17, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 400.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 
67. Nhà trọ cạnh số 151D/17, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT 
Số phòng: 13, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Mọi đối tượng
Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 
68. Nhà trọ số 151D/17, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT 
Số phòng: 10, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 650.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 16m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 
69. Nhà trọ số 152K1/16, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT 
Số phòng: 10, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
Giá cho thuê: 1.200.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 16m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 0918.459.047
70. Nhà trọ không số kế bên công an P. An Khánh, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT 
Số phòng: 19, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 800.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 18m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 0913.104.549
71. Nhà trọ số 144/18, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT 
Số phòng: 19, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 16m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 07106.540659
72. Nhà trọ số 149V/6, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT 
Số phòng: 9, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 
73. Nhà trọ số 144A/6, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT 
Số phòng: 5, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 400.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2
Điện thoại liên hệ: 
74. Nhà trọ số 145k/19, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT 
Số phòng: 6, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 400.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 0917.417.519
75. Nhà trọ số 147E/6, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT 
Số phòng: 5, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2 +gác
Điện thoại liên hệ: 0939.9309780
76. Nhà trọ số 141B/6, Nguyễn Văn Cừ nối dài, TPCT 
Số phòng: 18, toilet trong
Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, các đối tượng khác
Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
Diện tích:khoảng 12m2 +gác

 

DANH SÁCH NHÀ TRỌ ĐƯỜNG MẬU THÂN

 

 1. Nhà trọ số 133C1, Mậu Thân nối dài, P.An Hòa, TPCT
  Số phòng: 13, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 450.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 15m2
  Điện thoại liên hệ: 0935.122.399
  2. Nhà trọ số 133, Mậu Thân nối dài, P.An Hòa, TPCT
  Số phòng: 5, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 800.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2
  Điện thoại liên hệ:
  3. Nhà trọ số 133A, Mậu Thân nối dài, P.An Hòa, TPCT 
  Số phòng: 10, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
  Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 16m2 +gác
  Điện thoại liên hệ: 07103.892.187
  4. Nhà trọ số 135E, Mậu Thân nối dài, P. An Hòa, TPCT 
  Số phòng: 50, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
  Giá cho thuê: 700.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2
  Điện thoại liên hệ: 0918.822.333
  5. Nhà trọ số 135B1, Mậu Thân nối dài, P. An Hòa, TPCT 
  Số phòng: 8, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
  Giá cho thuê: 250.000-550.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 9-18m2
  Điện thoại liên hệ: 07103.763252
  6. Nhà trọ số 135B, Mậu Thân nối dài, P. An Khánh, TPCT 
  Số phòng: 8, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
  Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2
  Điện thoại liên hệ:
  7. Nhà trọ số 137B, Mậu Thân nối dài, P. An Khánh, TPCT 
  Số phòng: 10, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
  Giá cho thuê: 550.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2 +gác
  Điện thoại liên hệ: 0913.816.272
  8. Nhà trọ số 86D, Mậu Thân, P. An Hòa, TPCT 
  Số phòng: 9, toilet ngoài
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 350000-400.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 10m2
  Điện thoại liên hệ:
  9. Nhà trọ số 127/F4, Mậu Thân nối dài, P. An Khánh, TPCT 
  Số phòng: 7, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2
  Điện thoại liên hệ:
  10. Nhà trọ số 127G, Mậu Thân nối dài, P. An Khánh, TPCT 
  Số phòng: 7, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 10m2 +gác
  Điện thoại liên hệ:
  11. Nhà trọ số 127K, Mậu Thân nối dài, P. An Khánh, TPCT 
  Số phòng: 10, toilet ngoài
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 450.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 10m2
  Điện thoại liên hệ:
  12. Nhà trọ số 60/21, Hẻm 60 Mậu Thân , P. An Hòa, TPCT 
  Số phòng: 8, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Mọi đối tượng
  Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 16m2
  Điện thoại liên hệ: 07103.891.810
  13. Nhà trọ số 60/5, hẻm 60 Mậu Thân , P. An Hòa, TPCT 
  Số phòng: 6, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên,
  Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 16m2
  Điện thoại liên hệ:
  14. Nhà trọ số 60/5, hẻm 60 Mậu Thân , P. An Hòa, TPCT 
  Số phòng: 6, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên,
  Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 16m2
  Điện thoại liên hệ:
  15. Nhà trọ đối diện nhà số 60/14, hẻm 60 Mậu Thân , P. An Hòa, TPCT 
  Số phòng: 6, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên,
  Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2
  Điện thoại liên hệ:
  16. Nhà trọ số 78A, hẻm 76 Mậu Thân , P. An Hòa, TPCT 
  Số phòng: 7, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Mọi đối tượng
  Giá cho thuê: 700.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 15m2
  Điện thoại liên hệ:
  17. Nhà trọ số 38/12/4, Mậu Thân , P. An Hòa, TPCT 
  Số phòng: 9, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 650.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2
  Điện thoại liên hệ: 0945.203.018
  18. Nhà trọ số 60/29, hẻm 60 Mậu Thân , P. An Hòa, TPCT 
  Số phòng: 8, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Mọi đối tượng
  Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 24m2
  Điện thoại liên hệ:
  19. Nhà trọ số 60/28, hẻm 60 Mậu Thân , P. An Hòa, TPCT 
  Số phòng: 12, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Mọi đối tượng
  Giá cho thuê: 700.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 16m2
  Điện thoại liên hệ:
  20. Nhà trọ số 11/11, hẻm 11 Mậu Thân , TPCT 
  Số phòng: 30, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
  Giá cho thuê: 400.000- 550.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2 +gác
  Điện thoại liên hệ:
  21. Nhà trọ số 11/3, hẻm 11 Mậu Thân , TPCT 
  Số phòng: 4, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
  Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 20m2 +gác
  Điện thoại liên hệ:
  22. Nhà trọ số 11/16, hẻm 11 Mậu Thân , TPCT 
  Số phòng: 8, toilet ngoài
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: đ/tháng
  Diện tích:khoảng 16m2
  Điện thoại liên hệ: 07103.371.949 (chú Nam)
  23. Nhà trọ số 11/30, hẻm 11 Mậu Thân , TPCT 
  Số phòng: 10, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: đ/tháng
  Diện tích:khoảng 15m2
  Điện thoại liên hệ: 07103.833640 (cô Xinh)
  24. Nhà trọ số 11/46, hẻm 11 Mậu Thân , TPCT 
  Số phòng: 4, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 14m2
  Điện thoại liên hệ: 07103.830.209
  25. Nhà trọ số 11/30, hẻm 11 Mậu Thân , TPCT 
  Số phòng: 8, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
  Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 10m2
  Điện thoại liên hệ: 07103.730.210
  26. Nhà trọ số 44, hẻm 6 Mậu Thân , P. Xuân Khánh TPCT 
  Số phòng: 20, toilet ngoài
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
  Giá cho thuê: 340.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 10m2
  Điện thoại liên hệ: 07103.831.552
  27. Nhà trọ số 45/6, hẻm 6 Mậu Thân , P. Xuân Khánh TPCT 
  Số phòng: 36, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2
  Điện thoại liên hệ: 07103.830.782
  28. Nhà trọ số 41/7, hẻm 6 Mậu Thân , P. Xuân Khánh TPCT 
  Số phòng: 8, toilet ngoài
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV: Nam
  Giá cho thuê: 450.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 18m2
  Điện thoại liên hệ:
  29. Nhà trọ số 41A/6, hẻm 6 Mậu Thân , P. Xuân Khánh TPCT 
  Số phòng: 14, toilet ngoài
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng (bao nước)
  Diện tích:khoảng 12m2
  Điện thoại liên hệ:
  30. Nhà trọ số 41C, hẻm 6 Mậu Thân , P. Xuân Khánh TPCT 
  Số phòng: 24, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
  Giá cho thuê: 400.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2

 

DANH SÁCH NHÀ TRỌ ĐƯỜNG 91B (NGUYỄN VĂN LINH) 

 1. Nhà trọ số 403/12, Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh , TPCT (hẻm liên tổ 4+5)
  Số phòng: 9, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2 +gác
  Điện thoại liên hệ: 0908.412.116
  2. Nhà trọ số 403/5, Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh , TPCT (hẻm liên tổ 4+5)
  Số phòng: 9, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2 +gác
  Điện thoại liên hệ: 07103.740.230
  3. Nhà trọ số 402/5, Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh , TPCT (hẻm liên tổ 4+5)
  Số phòng: 30, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
  Giá cho thuê: 650.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 14m2 +gác
  Điện thoại liên hệ: 07103.832.093
  4. Nhà trọ số 401/5, Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh , TPCT (hẻm liên tổ 4+5)
  Số phòng: 6, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2
  Điện thoại liên hệ: 
  5. Nhà trọ số 401C, Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh , TPCT (hẻm liên tổ 4+5)
  Số phòng: 18, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
  Giá cho thuê: 700.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2 +gác
  Điện thoại liên hệ: 07103.838.311
  6. Nhà trọ Thanh Bình, Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh , TPCT (hẻm liên tổ 4+5)
  Số phòng: 32, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 700.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2 +gác
  Điện thoại liên hệ: 0918.214.318 (chị 10)
  7. Nhà trọ Nguyễn Phong, cạnh nhà số 398D/5, Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh , TPCT (hẻm liên tổ 4+5)
  Số phòng: 14, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 700.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2 +gác
  Điện thoại liên hệ: 0939.499.878
  8. Nhà trọ Kim Thanh số 397D/12, Nguyễn Văn Linh, KV6, P. An Khánh , TPCT (hẻm liên tổ 4+5)
  Số phòng: 20, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 650.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2 +gác
  Điện thoại liên hệ: 07103.440.432
  9. Nhà trọ Út Quyền số 396/5, Nguyễn Văn Linh, KV6, P. An Khánh , TPCT (hẻm liên tổ 4+5)
  Số phòng: 130, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
  Giá cho thuê: 500.000-1.000.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 16m2 +gác
  Điện thoại liên hệ: 0919.865.821
  10. Nhà trọ số 394A/5, Nguyễn Văn Linh, KV6, P. An Khánh , TPCT (hẻm liên tổ 4+5)
  Số phòng: 8, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 500.000-700.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12-16m2 +gác
  Điện thoại liên hệ: 07103.738.793
  11. Nhà trọ số 392/5, Nguyễn Văn Linh, KV6, P. An Khánh , TPCT (hẻm liên tổ 4+5)
  Số phòng: 24, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
  Giá cho thuê: 300.000-450.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2
  Điện thoại liên hệ: 07103.738.906 (chị Thủy)
  12. Nhà trọ số 382/4, Nguyễn Văn Linh, KV6, P. An Khánh , TPCT (hẻm liên tổ 4+5)
  Số phòng: 9, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
  Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 15m2
  Điện thoại liên hệ: 07103.840.300
  13. Nhà trọ số 382B/4, Nguyễn Văn Linh, KV6, P. An Khánh , TPCT (hẻm liên tổ 4+5)
  Số phòng: 15, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 550.000-600.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2
  Điện thoại liên hệ: 07103.739.562
  14. Nhà trọ số 315/12, Nguyễn Văn Linh, KV6, P. An Khánh , TPCT (hẻm liên tổ 4+5)
  Số phòng: 15, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 550.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 18m2
  Điện thoại liên hệ: 07103.739.119
  15. Nhà trọ số 371/3, Nguyễn Văn Linh, KV6, P. An Khánh , TPCT (hẻm liên tổ 4+5)
  Số phòng: 7, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
  Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2
  Điện thoại liên hệ:0917.429.747
  16. Nhà trọ số 372C, Nguyễn Văn Linh, KV6, P. An Khánh , TPCT (hẻm liên tổ 4+5)
  Số phòng: 15, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 450.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 15m2 +gác
  Điện thoại liên hệ:0913.617.935
  17. Nhà trọ số 364/3, Nguyễn Văn Linh, KV6, P. An Khánh , TPCT (hẻm liên tổ 4+5)
  Số phòng: 9, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
  Giá cho thuê: 300.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2
  Điện thoại liên hệ: 07103.740.519
  18. Nhà trọ số 405/5, Nguyễn Văn Linh, KV6, P. An Khánh , TPCT (hẻm liên tổ 4+5)
  Số phòng: 30, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 700.000-900.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 16m2 +gác
  Điện thoại liên hệ: 07106.290.660
  19. Nhà trọ số 405A, Nguyễn Văn Linh, KV6, P. An Khánh , TPCT (hẻm liên tổ 4+5)
  Số phòng: 18, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 650.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 16m2 +gác
  Điện thoại liên hệ: 07106.558.611
  20. Nhà trọ số 29C, Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh , TPCT (KDC mêtro)
  Số phòng: 9, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 650.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 16m2 +gác
  Điện thoại liên hệ: 07106.558.611
  21. Nhà trọ đối diện CS Xông hơi bấm huyệt Quí Hân, Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh , TPCT (KDC mêtro)
  Số phòng: 16, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
  Giá cho thuê: 700.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 16m2 +gác
  Điện thoại liên hệ:
  22. Nhà trọ A1, hẻm 9 Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh , TPCT (91B cũ)
  Số phòng: 20, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 300.000-400.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2
  Điện thoại liên hệ:
  23. Nhà trọ 378, hẻm kế BV Đa Khoa TW Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh , TPCT (91B cũ)
  Số phòng: 6, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
  Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 24m2
  Điện thoại liên hệ: 07103.895750
  24. Nhà trọ 379R, hẻm kế BV Đa Khoa TW Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh , TPCT (đường 91B cũ- chợ 3/2 đi vào)
  Số phòng: 10, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2 + gác
  Điện thoại liên hệ: 0907.212224
  25. Nhà trọ Liên Hoan số 380J/14B, hẻm kế BV Đa Khoa TW Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh , TPCT (đường 91B cũ- chợ 3/2 đi vào)
  Số phòng: 12, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 800.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 20m2 + gác
  Điện thoại liên hệ: 07103.893795
  26. Nhà trọ đối diện nhà số 385T1/14B, hẻm kế BV Đa Khoa TW đường Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh , TPCT (đường 91B cũ- chợ 3/2 đi vào)
  Số phòng: 9, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
  Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2 + gác
  Điện thoại liên hệ: 0909.778839; 0909.777.700
  27. Nhà trọ số 39, hẻm kế BV Đa Khoa TW, đường Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh , TPCT (đường 91B cũ- chợ 3/2 đi vào)
  Số phòng: 19, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 1.000.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 32m2 + gác
  Điện thoại liên hệ: 07106.283350
  28. Nhà trọ số 329S/10, hẻm kế BV Đa Khoa TW, đường Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh , TPCT (đường 91B cũ- chợ 3/2 đi vào)
  Số phòng: 5, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
  Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 16m2 + gác
  Điện thoại liên hệ: 0939.498018 (chị Ly)
  29. Nhà trọ đố diện số 329M, hẻm kế BV Đa Khoa TW, đường Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh , TPCT (đường 91B cũ- chợ 3/2 đi vào)
  Số phòng: 5, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
  Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2 + gác
  Điện thoại liên hệ: 0945.488.420
  30. Nhà trọ số 329D/10, hẻm kế BV Đa Khoa TW, đường Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh , TPCT (đường 91B cũ- chợ 3/2 đi vào)
  Số phòng: 6, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2 + gác
  Điện thoại liên hệ:
  31. Nhà trọ số 17/1, hẻm KDC 30, ngang metro, đường Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh , TPCT (đường 91B cũ- chợ 3/2 đi vào)
  Số phòng: 15, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 16m2 + gác
  Điện thoại liên hệ: 07106.554249
  32. Nhà trọ số 11N2/1, hẻm KDC 30, ngang metro, giáp khu 2 ĐHCT đường Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh , TPCT (đường 91B cũ- chợ 3/2 đi vào)
  Số phòng: 12, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2 + gác
  Điện thoại liên hệ: 07103.730829
  33. Nhà trọ số 11N7/1, hẻm KDC 30, ngang metro, giáp khu 2 ĐHCT đường Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh , TPCT (đường 91B cũ- chợ 3/2 đi vào)
  Số phòng: 14, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2 + gác
  Điện thoại liên hệ:
  34. Nhà trọ số 11Q2/1, hẻm KDC 30, ngang metro, giáp khu 2 ĐHCT đường Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh , TPCT (đường 91B cũ- chợ 3/2 đi vào)
  Số phòng: 23, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 700.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2 + gác
  Điện thoại liên hệ: 0903.348292; 0169407.5679
  35. Nhà trọ số D6/1, hẻm KDC 30, ngang metro, giáp khu 2 ĐHCT đường Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh , TPCT (đường 91B cũ- chợ 3/2 đi vào)
  Số phòng: 32, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
  Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2 + gác
  Điện thoại liên hệ: 0169.407.5679
  36. Nhà trọ số 11T6/1, hẻm KDC 30, ngang metro, giáp khu 2 ĐHCT đường Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh , TPCT (đường 91B cũ- chợ 3/2 đi vào)
  Số phòng: 10, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 1.000.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 16m2 + gác
  Điện thoại liên hệ: 07103.740919; 0918.579088
  37. Nhà trọ Đăng Khoa số 11F5/1, hẻm KDC 30, ngang metro, giáp khu 2 ĐHCT đường Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh , TPCT (đường 91B cũ- chợ 3/2 đi vào)
  Số phòng: 10, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 700.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2 + gác
  Điện thoại liên hệ:
  38. Nhà trọ số 11F4/1, hẻm KDC 30, ngang metro, giáp khu 2 ĐHCT đường Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh , TPCT (đường 91B cũ- chợ 3/2 đi vào)
  Số phòng: 10, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2 + gác
  Điện thoại liên hệ: 0914.827855
  39. Nhà trọ đối diện số 11F4/1, hẻm KDC 30, ngang metro, giáp khu 2 ĐHCT đường Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh , TPCT (đường 91B cũ- chợ 3/2 đi vào)
  Số phòng: 10, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 650.000 đ/tháng

 

DANH SÁCH NHÀ TRỌ ĐƯỜNG VÕ VĂN KIỆT (MẬU THÂN - SÂN BAY) 

 

DANH SÁCH NHÀ TRỌ ĐƯỜNG 3-2 

 1. Nhà trọ số 58/59 đường 3-2 hẻm 58 đường 3/2, TPCT

Số phòng: 10, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Chỉ cho Công Nhân viên thuê

Giá cho thuê:800.000 đồng/người/tháng

Diện tích:khoảng 20m2 +gác

Điện thoại liên hệ: 0983.850009

 1. Nhà trọ số 39/1 đường 3-2 (hẻm cặp vách ĐHCT khu 2), TPCT

Số phòng: 5, toilet chung

Đối tượng cho thuê: Chỉ học sinh, sinh viên

Giá cho thuê:130.000 đồng/người/tháng

Diện tích:khoảng 12m2

Điện thoại liên hệ: 07103.832.847

 1. Nhà trọ số 47/5 hẻm 51 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 6, toilet ngoài

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê:300.000 đồng/tháng

Diện tích:khoảng 15m2

Điện thoại liên hệ:

 1. Nhà trọ số 47/7 hẻm 51 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 30, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê:400.000 đồng/tháng

Diện tích:khoảng 12m2

Điện thoại liên hệ: 0989.369.931

 1. Nhà trọ số 51/D hẻm 51 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 15, toilet ngoài

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê:350.000 đồng/tháng

Diện tích:khoảng 12m2

Điện thoại liên hệ: 07103.834.360

 1. Nhà trọ số 51F9 hẻm 51 đường 3-2, phường Hưng Lợi, QNK, TPCT

Số phòng: 8, có toilet trong

Đối tượng cho thuê: học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 700.000 đồng/tháng

Diện tích: khoảng 15m2 +gác

Điện thoại liên hệ: 0919.143.222

 1. Nhà trọ số 51F7 hẻm 51 đường 3-2, phường Hưng Lợi, QNK, TPCT

Số phòng: 35, có toilet trong

Đối tượng cho thuê: học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 500.000-800.000 đồng/tháng

Diện tích: khoảng 17m2 +gác

Điện thoại liên hệ: 07103.821748 (bà Sự)

 1. Nhà trọ số 51D hẻm 51 đường 3-2, phường Hưng Lợi, QNK, TPCT

Số phòng: 9, có toilet trong

Đối tượng cho thuê: học sinh, sinh viên, CNV

Giá cho thuê: 500.000 đồng/tháng

Diện tích: khoảng 20m2

 

Điện thoại liên hệ:

 1. Nhà trọ số 51H3 hẻm 51 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 10, toilet ngoài

Đối tượng cho thuê: học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 300.000 đồng/tháng

Diện tích: khoảng 15m2

Điện thoại liên hệ: 0908.987.677

 1. Nhà trọ số 51M1 hẻm 51 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 11, toilet ngoài

Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng

Giá cho thuê: 300.000 đồng/tháng

Diện tích: khoảng 12m2

Điện thoại liên hệ:

 1. Nhà trọ số 51/51H5 hẻm 51 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 10, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 350.000 đồng/tháng

Diện tích: khoảng 20m2

Điện thoại liên hệ: 0909.070.801

 1. Nhà trọ số 51/51H hẻm 51 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 10, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê:

Diện tích:khoảng 15m2

Điện thoại liên hệ: 07103.839741

 1. Nhà trọ số 51L1 hẻm 51 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 24, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV

Giá cho thuê: 450.000 đồng/tháng

Diện tích:khoảng 15m2

Điện thoại liên hệ: 07103.839.741

 1. Nhà trọ số 51C1 hẻm 51 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 16, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 500.000 đồng/tháng

Diện tích:khoảng 12m2 +gác

Điện thoại liên hệ: 07103.838.303

 1. Nhà trọ số 51/12/7 hẻm 51 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 10, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 400.000-600.000 đồng/tháng

Diện tích:khoảng 17m2

Điện thoại liên hệ: 07103.730.783

 1. Nhà trọ số 51/12/1 hẻm 51 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 5, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 500.000 đồng/tháng

Diện tích:khoảng 15m2

Điện thoại liên hệ:

 

 1. Nhà trọ số 51/12/2 hẻm 51 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 8, Nhà tắm trong phòng, toilet ngoài phòng

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV

Giá cho thuê: 500.000 đồng/tháng

Diện tích:khoảng 17m2

Điện thoại liên hệ: 07103.835.107

 1. Nhà trọ số 51/12/8 hẻm 51 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 10, toilet ngoài

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV

Giá cho thuê: 280.000 đồng/tháng

Diện tích:khoảng 12m2

Điện thoại liên hệ: 07103.730.781

 1. Nhà trọ hẻm 51 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 6, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 700.000 đồng/tháng

Diện tích:khoảng 19m2 +gác

Điện thoại liên hệ: 07103.739.407

 1. Nhà trọ hẻm 51 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 42, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV

Giá cho thuê: 600.000-800.000 đồng/tháng

Diện tích:khoảng 15m2 +gác

Điện thoại liên hệ: 0918.705.412 (anh Sơn)

 1. Nhà trọ hẻm 51 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 26, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 500.000-600.000 đồng/tháng

Diện tích:khoảng 20m2

Điện thoại liên hệ: 07102.242.904 (chị phương)

 1. Nhà trọ hẻm số 17/1 hẻm 51 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 18, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV

Giá cho thuê: 600.000 đồng/tháng

Diện tích:khoảng 15m2

Điện thoại liên hệ: 07106.554.249

 1. Nhà trọ số 12A/1 hẻm 51 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 4, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 450.000-600.000 đồng/tháng

Diện tích:khoảng 20m2

Điện thoại liên hệ: 0909.565.607 (anh Khánh)

 1. Nhà trọ số 51L/1 (TT luyện thi Diệu Hiền) hẻm 51 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 6, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 800.000 đồng/tháng

Diện tích:khoảng 20m2

Điện thoại liên hệ: 0983.33.66.82

 1. Nhà trọ số 51C2 hẻm 51 đường 3-2, TPCT

 

Số phòng: 10, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV

Giá cho thuê: 600.000-700.000 đồng/tháng

Diện tích:khoảng 20m2

Điện thoại liên hệ: 07103.833.534 (chị Hằng)

 1. Nhà trọ hẻm 51 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 4, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 700.000 đồng/tháng

Diện tích:khoảng 15m2

Điện thoại liên hệ: 0917.234.923

 1. Nhà trọ số 51F hẻm 51 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 11, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV

Giá cho thuê: 600.000 đồng/tháng

Diện tích:khoảng 15m2

Điện thoại liên hệ:

 1. Nhà trọ số 75 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 24, toilet ngoài

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV

Giá cho thuê: 350.000 đồng/tháng

Diện tích:khoảng 17m2

Điện thoại liên hệ: 07103.781.635 (cô Trang)

 1. Nhà trọ số 117/2 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 8, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV

Giá cho thuê: 700.000-800.000 đồng/tháng

Diện tích:khoảng 20m2

Điện thoại liên hệ: 07102.223.263 (cô Vân)

 1. Nhà trọ số 107/4A (Lưu Gia Quán) đường 3-2, TPCT

Số phòng: 38, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV

Giá cho thuê: 600.000-3.000.000 đồng/tháng

Diện tích: nhiều loại khác nhau

Điện thoại liên hệ: 0907.222.268

 1. Nhà trọ số 118/28A đường 3-2, TPCT

Số phòng: 20, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV

Giá cho thuê: 600.000 đồng/tháng

Diện tích:khoảng 18m2

Điện thoại liên hệ: 0918.830.622 (Cô Duyên)

 1. Nhà trọ số 118/5A đường 3-2, TPCT

Số phòng: 9, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV

Giá cho thuê:600.000 đồng/tháng

Diện tích:khoảng 20m2

Điện thoại liên hệ:

 1. Nhà trọ số 118/18C đường 3-2, TPCT

Số phòng: 26, toilet trong

 

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV

Giá cho thuê:700.000 đồng/tháng

Diện tích:khoảng 15m2 +gác

Điện thoại liên hệ: 0939.693.643 (Chị Kiều)

 1. Nhà trọ số 117/8D đường 3-2, TPCT

Số phòng: 6, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê:500.000 đồng/tháng

Diện tích:khoảng 17m2

Điện thoại liên hệ: 0939.827.969 (Chị Yến)

 1. Nhà trọ số 117/4A3 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 7, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV

Giá cho thuê:700.000 đồng/tháng

Diện tích:khoảng 18m2

Điện thoại liên hệ: 07103.824.777 (ông Lộ)

 1. Nhà trọ số 117/8G đường 3-2, TPCT

Số phòng: 7, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV

Giá cho thuê:700.000 đồng/tháng

Diện tích:khoảng 13m2+gác

Điện thoại liên hệ: 07103.781.323 (Chị Thủy)

 1. Nhà trọ số 117/4T đường 3-2, TPCT

Số phòng: 6, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV

Giá cho thuê:600.000-700.000 đồng/tháng

Diện tích:khoảng 21m2

Điện thoại liên hệ: 07103.781.323 (nhờ hỏi nhà trọ Chú Sâm)

 1. Nhà trọ số 117/5A đường 3-2, TPCT

Số phòng: 25, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV

Giá cho thuê:300.000-500.000 đồng/tháng

Diện tích:khoảng 12m2 trở lên

Điện thoại liên hệ: 0938.221.934 (cô Loan)

 1. Nhà trọ số 117/26 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 22, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV

Giá cho thuê:600.000-1.000.000 đồng/tháng

Diện tích:khoảng 12m2 trở lên

Điện thoại liên hệ: 07103.839.620 (Cô Sen)

 1. Nhà trọ số 117/28 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 20, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV

Giá cho thuê:800.000 đồng/tháng, Truyền hình cáp, internet miễn phí

Diện tích:khoảng 15m2

Điện thoại liên hệ: 07103.838.161

 1. Nhà trọ số 107/2B đường 3-2, TPCT

Số phòng: 8, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

 

Giá cho thuê:700.000 đồng/tháng,

Diện tích:khoảng 12m2 +gác

Điện thoại liên hệ: 0982.228.345 (chị Vân)

 1. Nhà trọ số 107/2A đường 3-2, TPCT

Số phòng: 5, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê:350.000 đồng/tháng,

Diện tích:khoảng 10m2

Điện thoại liên hệ:

 1. Nhà trọ số 107/8C đường 3-2, TPCT

Số phòng: 6, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 600.000 đồng/tháng,

Diện tích:khoảng 20m2 +gác

Điện thoại liên hệ: 07102.460.661

 1. Nhà trọ số 43/100, hẻm 43 đường 3-2, P Xuân Khánh, TPCT

Số phòng: 4, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV

Giá cho thuê: 600.000đồng/tháng

Diện tích:khoảng 15m2 +gác

Điện thoại liên hệ:

 1. Nhà trọ số 43/151, hẻm 43 đường 3-2, P Xuân Khánh, TPCT

Số phòng: 4, toilet ngoài

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 500.000đồng/tháng

Diện tích:khoảng 15m2

Điện thoại liên hệ: 0939.020150 (chị Thu)

 1. Nhà trọ số 43/127, hẻm 43 đường 3-2, P Xuân Khánh, TPCT

Số phòng: cho sinh viên ở chung, khoảng 7 người

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 150.000đồng/người/tháng

Diện tích:khoảng 30m2

Điện thoại liên hệ: 07103.835193

 1. Nhà trọ số 43/153, hẻm 43 đường 3-2, P Xuân Khánh, TPCT

Số phòng: 11, toilet ngoài

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 500.000đồng/tháng

Diện tích:khoảng 12m2

Điện thoại liên hệ: 07103.733.090 (chị Son)

 1. Nhà trọ số 43/140, hẻm 43 đường 3-2, P Xuân Khánh, TPCT

Số phòng: 4, toilet ngoài

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 600.000đồng/tháng

Diện tích:khoảng 12m2

Điện thoại liên hệ:

 1. Nhà trọ số 124/1B, hẻm 124 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 14, toilet ngoài

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 800.000đồng/tháng

 

Diện tích:khoảng 25m2

Điện thoại liên hệ: 07103.383.254

 1. Nhà trọ số 124/7, hẻm 124 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 22, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên nữ

Giá cho thuê: 800.000đồng/tháng và 120.000 đ/người/tháng

Diện tích:khoảng 16m2 +gác

Điện thoại liên hệ: 07103.833.777

 1. Nhà trọ số 124/6A, hẻm 124 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 2 lớn (8 giường), 1 phòng có toilet trong, 1 toilet ngoài

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên nữ

Giá cho thuê: 150.000-200.000 đ/người/tháng

Diện tích:khoảng 40m2

Điện thoại liên hệ: 0979.660.036

 1. Nhà trọ Thái Hoàng số 124/8/4, hẻm 124 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 8, toilet ngoài

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên , CNV

Giá cho thuê: 500.000đ/tháng

Diện tích:khoảng 12m2

Điện thoại liên hệ: 07103.833.667

 1. Nhà trọ số 124/32, hẻm 124 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 30, toilet ngoài

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV

Giá cho thuê: 400.000 đ/tháng

Diện tích:khoảng 12m2

Điện thoại liên hệ:

 1. Nhà trọ số 124/30, hẻm 124 đường 3-2, P.Xuân Khánh, TPCT

Số phòng: 11, toilet ngoài

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 350.000 đ/tháng

Diện tích:khoảng 12m2

Điện thoại liên hệ:

 1. Nhà trọ số 124/11A, hẻm 124 đường 3-2, P.Xuân Khánh, TPCT

Số phòng: 40, (10 toilet trong, 30 toilet ngoài)

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 400.000 đ/tháng

Diện tích:khoảng 10m2 + gác (4 phòng)

Điện thoại liên hệ: 07103.831.785 (anh Thành)

 

 1. Nhà trọ số 124/24, hẻm 124 đường 3-2, P. Xuân Khánh, TPCT

Số phòng: 15, toilet ngoài

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng

Diện tích:khoảng 12m2 +gác

Điện thoại liên hệ: 07103.738.287

 1. Nhà trọ số 124/8/16, hẻm 124 đường 3-2, P.Xuân Khánh, TPCT

Số phòng: 40, toilet ngoài

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 400.000 đ/tháng

 

Diện tích:khoảng 12m2

Điện thoại liên hệ:

 1. Nhà trọ số 124/8/6, hẻm 124 đường 3-2, phường Xuân Khánh, TPCT

Số phòng: 30, toilet ngoài

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 400.000 đ/tháng

Diện tích:khoảng 12m2

Điện thoại liên hệ:

 1. Nhà trọ Trinh Thanh số 124/8/18, hẻm 124 đường 3-2, TPCT

Số phòng: 5, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV

Giá cho thuê: 750.000 đ/tháng

Diện tích:khoảng 15m2

Điện thoại liên hệ: 07013.833.672

 1. Nhà trọ số 124/8/20, hẻm 124 đường 3-2, P. Xuân Khánh,TPCT

Số phòng: 20, (10: toilet ngoài; 10 toilet trong)

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 400.000-700.000 đ/tháng

Diện tích:khoảng 12m2

Điện thoại liên hệ: 07103.731.546

 1. Nhà trọ số 124/11B, hẻm 124 đường 3-2, P. Xuân Khánh,TPCT

Số phòng: 10 toilet ngoài

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 400.000 đ/tháng

Diện tích:khoảng 10m2

Điện thoại liên hệ: 0166.3232.005

 1. Nhà trọ số 124/20, hẻm 124 đường 3-2, P. Xuân Khánh,TPCT

Số phòng: 15, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 650.000 đ/tháng

Diện tích:khoảng 12m2

Điện thoại liên hệ: 07103.832.006 (chị Bé)

 1. Nhà trọ số 124/43, hẻm 124 đường 3-2, P. Xuân Khánh,TPCT

Số phòng: 17, toilet ngoài

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng

Diện tích:khoảng 10m2 +gác

Điện thoại liên hệ: 07103.738.402

 1. Nhà trọ số 124/51, hẻm 124 đường 3-2, P. Xuân Khánh,TPCT

Số phòng: 15, toilet ngoài

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng

Diện tích:khoảng 10m2

Điện thoại liên hệ: 07103.738.770

 1. Nhà trọ số 124/53, hẻm 124 đường 3-2, P. Xuân Khánh,TPCT

Số phòng: 16, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng

Diện tích:khoảng 12m2 +gác

 

Điện thoại liên hệ: 016.552.36.233

 1. Nhà trọ số 124/49, hẻm 124 đường 3-2, P. Xuân Khánh,TPCT

Số phòng: 12, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 550.000 đ/tháng

Diện tích:khoảng 10m2 +gác

Điện thoại liên hệ: 07103.738.230

 1. Nhà trọ số 124/35, hẻm 124 đường 3-2, P. Xuân Khánh,TPCT

Số phòng: 30, toilet ngoài

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 300.000 đ/tháng

Diện tích:khoảng 10m2

Điện thoại liên hệ: 07103.833.036

 1. Nhà trọ số 124/16, hẻm 124 đường 3-2, P. Xuân Khánh,TPCT

Số phòng: 35, toilet ngoài

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 350.000 đ/tháng

Diện tích:khoảng 9m2

Điện thoại liên hệ: 07103.835.447

 1. Nhà trọ số 124/10, hẻm 124 đường 3-2, P. Xuân Khánh,TPCT

Số phòng: 12, toilet ngoài

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 600.000-800.000 đ/tháng

Diện tích:khoảng 26m2

Điện thoại liên hệ: 07103.840.846

 1. Nhà trọ số 124/19, hẻm 124 đường 3-2, P. Xuân Khánh,TPCT

Số phòng: 18, toilet trong, có internet, truyền hình cáp

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 700.000 đ/tháng

Diện tích:khoảng 15m2

Điện thoại liên hệ: 0909.275.999 hoặc 0909.385.666

 1. Nhà trọ số 124/17, hẻm 124 đường 3-2, P. Xuân Khánh,TPCT

Số phòng: 16, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng

Diện tích:khoảng 12m2

Điện thoại liên hệ: 07103.738.780

 1. Nhà trọ số 124/8A, hẻm 124 đường 3-2, P. Xuân Khánh,TPCT

Số phòng: 30, toilet ngoài

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên nữ

Giá cho thuê: 360.000-480.000 đ/tháng

Diện tích:khoảng 18m2

Điện thoại liên hệ:

 1. Nhà trọ số 124/11B, hẻm 124 đường 3-2, P. Xuân Khánh,TPCT

Số phòng: 40, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 600.000-700.000đ/tháng

Diện tích:khoảng 12m2

Điện thoại liên hệ: 07103.834.810

 

 1. Nhà trọ số 87A, hẻm 124 đường 3-2 thông H.2 M.Thân,TPCT

Số phòng: 7, toilet ngoài

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 480.000đ/tháng

Diện tích:khoảng 12m2

Điện thoại liên hệ: 0909.723395

 1. Nhà trọ số 42/4, hẻm 124 đường 3-2 thông H.2 M.Thân,TPCT

Số phòng: 6, (3: toilet trong, 3: toilet ngoài)

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 450.000đ/tháng

Diện tích:khoảng 12m2

Điện thoại liên hệ:

 1. Nhà trọ số 107/2B, đường 3-2, P. Hưng Lợi,TPCT

Số phòng: 40, toilet trong

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: 600.000-700.000đ/tháng

Diện tích:khoảng 12m2

Điện thoại liên hệ: 07103.834.810

 1. Nhà trọ số 122/9, hẻm 122 đường 3-2, P.Xuân Khánh ,TPCT

Số phòng: 9, toilet ngoài

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên

Giá cho thuê: đ/tháng

Diện tích:khoảng 36 m2

Điện thoại liên hệ: 07103.833.978

 1. Nhà trọ số 76B, hẻm 76 đường 3-2, P.Xuân Khánh ,TPCT

Số phòng: 22, toilet ngoài

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên nữ

Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng

Diện tích:khoảng 12 m2

Điện thoại liên hệ: 07103.830.927

 1. Nhà trọ số 76C, hẻm 76 đường 3-2, P.Xuân Khánh ,TPCT

Số phòng: 5, toilet ngoài

Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên nữ

Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng

Diện tích:khoảng 12 m2

Điện thoại liên hệ: 07103.730.458 

 

DANH SÁCH NHÀ TRỌ ĐƯỜNG 30-4 

 1. Nhà trọ số 3/1 đường 30/4, P. Xuân Khánh TPCT
  Số phòng: 9, toilet ngoài
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 400.000 đồng/tháng
  Diện tích:khoảng 15m2
  Điện thoại liên hệ: 0983.137864
  2. Nhà trọ số 180/14 đường 30/4, TPCT
  Số phòng: 16, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
  Giá cho thuê:500.000 đồng/tháng
  Diện tích:khoảng 15m2
  Điện thoại liên hệ: 07103.838.138
  3. Nhà trọ số 180/15B đường 30/4, TPCT
  Số phòng: 13, toilet ngoài
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê:300.000 đồng/tháng
  Diện tích:khoảng 16m2 
  Điện thoại liên hệ: 0127.797.8373
  4. Nhà trọ số 180/10 đường 30/4, TPCT
  Số phòng: 16, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê:
  Diện tích:khoảng 15m2 
  Điện thoại liên hệ: 07103.780.349
  5. Nhà trọ số 117/9 đường30/4, TPCT
  Số phòng: 30, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
  Giá cho thuê:500.000-750.000 đồng/tháng
  Diện tích:khoảng 15m2 trở lên
  Điện thoại liên hệ: 07103.840.961
  6. Nhà trọ số 118/20E đường 30/4, TPCT
  Số phòng: 10, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê:550.000-750.000 đồng/tháng
  Diện tích:khoảng 25m2 
  Điện thoại liên hệ: 0909.767.793 (chị Cầm)
  7. Nhà trọ số 118/28 đường 30/4, TPCT
  Số phòng: 28, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
  Giá cho thuê: 450.000-700.000đồng/tháng
  Diện tích:khoảng 18-22m2
  Điện thoại liên hệ: 07103.840.020; 0984.144.646 (Chú Hồ)
  8. Nhà trọ số 276 đường 30/4, P Hưng Lợi, TPCT
  Số phòng: 10, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
  Giá cho thuê: 500.000đồng/tháng
  Diện tích:khoảng 14m2
  Điện thoại liên hệ: 07103.738.145
  9. Nhà trọ số 190/12Q, hẻm 190 đường 30/4, P. Xuân Khánh,TPCT 
  Số phòng: 10, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
  Giá cho thuê: 350.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2
  Điện thoại liên hệ:
  10. Nhà trọ số 190/15, hẻm 190 đường 30/4, P. Xuân Khánh,TPCT 
  Số phòng: 11, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
  Giá cho thuê: 450.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 17m2
  Điện thoại liên hệ: 07103.838.873
  11. Nhà trọ số 190/12N, hẻm 190 đường 30/4, P. Xuân Khánh,TPCT 
  Số phòng: 13, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
  Giá cho thuê: 400.00-700.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12-20m2
  Điện thoại liên hệ: 07103.740.141
  12. Nhà trọ số 190/12T, hẻm 190 đường 30/4, P. Xuân Khánh,TPCT 
  Số phòng: 25, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
  Giá cho thuê: 700.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 16m2
  Điện thoại liên hệ: 0909.373.808 (chị Lan)
  13. Nhà trọ số 190/12T1, hẻm 190 đường 30/4, TPCT 
  Số phòng: 15, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 6000.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 20m2 +gác
  Điện thoại liên hệ: 0121.423.5798 (chú Tần)
  14. Nhà trọ số 190/13/2, hẻm 190 đường 30/4,TPCT 
  Số phòng: 9, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 16m2
  Điện thoại liên hệ: 0987.563.969
  15. Nhà trọ số 190/13/18, hẻm 190 đường 30/4, TPCT 
  Số phòng: 6, toilet ngoài
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 350.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 10m2
  Điện thoại liên hệ: 07103.739.183
  16. Nhà trọ số 190/9, hẻm 190 đường 30/4, P. Hưng Lợi, TPCT 
  Số phòng: 14, toilet ngoài
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 16m2
  Điện thoại liên hệ: 07103.839.340
  17. Nhà trọ số 190/5/3B, hẻm 190 đường 30/4, P. Hưng Lợi, TPCT 
  Số phòng: 3, toilet ngoài (ở trên lầu, chủ nhà ở dưới)
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 250.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 15m2
  Điện thoại liên hệ: 07103.839.872
  18. Nhà trọ số 190/19, hẻm 190 đường 30/4, P. Hưng Lợi, TPCT 
  Số phòng: 8, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 450.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 16m2
  Điện thoại liên hệ: 07103.738.978
  19. Nhà trọ số 190/15, hẻm 190 đường 30/4, P. Hưng Lợi, TPCT 
  Số phòng: 6, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
  Giá cho thuê: 700.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 24m2 +gác
  Điện thoại liên hệ: 07103.897.569
  20. Nhà trọ số 190/15/10, hẻm 190 đường 30/4, P. Hưng Lợi, TPCT 
  Số phòng: 8, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
  Giá cho thuê: 500.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 18m2
  Điện thoại liên hệ: 07103.839.874
  21. Nhà trọ số 190/15/1, hẻm 190 đường 30/4, P. Hưng Lợi, TPCT 
  Số phòng: 2, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 16m2
  Điện thoại liên hệ: 07103.871.808
  22. Nhà trọ cạnh nhà số 190/20, hẻm 190 đường 30/4, TPCT 
  Số phòng: 5, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 24m2
  Điện thoại liên hệ: 0983.870.949
  23. Nhà trọ số C166D, hẻm 124 đường 30/4, TPCT 
  Số phòng: 5, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 16m2
  Điện thoại liên hệ:
  24. Nhà trọ số C166, hẻm 124 đường 30/4, TPCT 
  Số phòng: 5, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2
  Điện thoại liên hệ:
  25. Nhà trọ số 310/9B, đường 30/4, TPCT 
  Số phòng: 25, ( 15phòng toilet trong, 10 phòng toilet ngoài)
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV
  Giá cho thuê: 350.000-500.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2
  Điện thoại liên hệ: 07103.838.338
  26. Nhà trọ số 118/22C, đường 30/4, P. Hưng Lợi, TPCT 
  Số phòng: 12, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 500.000-700.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 18m2 +gác
  Điện thoại liên hệ: 0908.659.839
  27. Nhà trọ số 118/24A, đường 30/4, P. Hưng Lợi, TPCT 
  Số phòng: 10, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: moi đối tượng
  Giá cho thuê: 700.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 15m2
  Điện thoại liên hệ:
  28. Nhà trọ số 118/20, đường 30/4, P. Hưng Lợi, TPCT 
  Số phòng: 10, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 600.000-800.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 16m2
  Điện thoại liên hệ:
  29. Nhà trọ số 118/18B, đường 30/4, P. Hưng Lợi, TPCT 
  Số phòng: 28, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên, CNV, hộ gia đình
  Giá cho thuê: 700.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2
  Điện thoại liên hệ:
  30. Nhà trọ số 202/6B, đường 30/4, P. Hưng Lợi, TPCT 
  Số phòng: 10, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: mọi đối tượng
  Giá cho thuê: 550.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 20m2
  Điện thoại liên hệ:
  31. Nhà trọ số 202/10A, đường 30/4, P. Hưng Lợi, TPCT 
  Số phòng: 05, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 12m2
  Điện thoại liên hệ: 0972.566405 (chị Vân)
  32. Nhà trọ số 202/12, đường 30/4, P. Hưng Lợi, TPCT 
  Số phòng: 13, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng
  Diện tích:khoảng 15m2
  Điện thoại liên hệ:
  33. Nhà trọ số 202/16, đường 30/4, P. Hưng Lợi, TPCT 
  Số phòng: 10, toilet trong
  Đối tượng cho thuê: Học sinh, sinh viên
  Giá cho thuê: 600.000 đ/tháng

Diện tích:khoảng 12m2