Lịch học các lớp trung cấp, cao đẳng (13-19/11/2023)

Lịch học các lớp trung cấp, cao đẳng (04-12/11/2023) [CẬP NHẬT]

Lịch học Trung cấp, Cao đẳng từ 04-05/11/2023 (điều chỉnh)

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ 04-05/11/2023

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ 28-29/10/2023

Lịch học Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 21-22/10/2023

Lịch học Trung cấp, Cao đẳng từ 14-15/10/2023

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 07-08/10/2023

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 30/9-01/10/2023

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 23-24/9/2023

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ 16-17/9/2023

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ 09-10/9/2023

Tuần sau (02-03/9/2023) các lớp Trung cấp, Cao đẳng được Nghỉ Lễ Quốc Khánh (02/9). Lịch học tuần sau đó sẽ thông báo sau.

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 26-27/8/2023

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 19-20/8/2023

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ 12-13/8/2023

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ 05-06/8/2023

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ 29-30/7/2023

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ 08-09/7/2023

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ 01-02/7/2023

Lịch học các Trung cấp, Cao đẳng từ 24-25/6/2023

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ 03-04/6/2023

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ 20-21/5/2023

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ 13-14/5/2023

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ 22-23/4/2023. Các Lớp được nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 và 01/5 từ 24/4/2023-05/5/2023. Lịch học tuần 06-07/5/2023 sẽ thông báo sau.

Thông báo: Tuần 15-16/4/2023, Tết cổ truyền của dân tộc Khmer (Chôl Chnăm Thmây) nên các Lớp Cao đẳng,  Trung cấp NGHỈ. Lịch học tuần 22-23/4/2023 sẽ thông báo sau!

Lịch học Cac Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ 08-09/4/2023

Lịch học Đại học Trà Vinh từ 18/02-26/02/2023

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ 18/02/2023-26/02/2023

Lịch học Đại học Trà Vinh từ 04-05/02/2023

Lịch học và thi Tót nghiệp các Lớp Y, Dược Trung cấp từ ngày 14-15/01/2023

Lịch học và ôn thi Tốt nghiệp các Lớp Y , Dược Trung cấp ngày 07-08/01/2023

Lịch học và ôn thi Tốt nghiệp các Lớp Y , Dược Trung cấp ngày 31/12/2022

Thông báo: Do GV bận lịch nên các Lớp Trung cấp, Cao đẳng tuần 03-04/12/2022 NGHỈ. Lịch học tuần kế tiếp sẽ thông báo sau.

Lịch học Trà Vinh từ ngày 10-11/12/2022

Thông báo: Do GV bận lịch và đang tổng kết học kỳ nên các Lớp Trung cấp, Cao đẳng tuần 05-06/11/2022 NGHỈ. Lịch học tuần kế tiếp sẽ thông báo sau.

Lịch học Đại học Trà Vinh từ 05/11-13/11/2022

Thông báo: Tất cả các Sinh viên Lớp Cao đẳng Dược Lê Quý Đôn 2 (đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 10/2022) tập trung lúc 8h ngày Thứ 7 (22/10/2022) tại Phòng 8 để hoàn thiện thủ tục tốt nghiệp và nghe phổ biến thông tin kỳ thi Tốt nghiệp.  Các Anh/Chị sắp xếp tham dự đầy đủ.

Lịch học Trung câp, Cao đẳng từ  ngảy 29-30/10/2022

Lịch học Trung cấp Cao đẳng từ 22-23/10/2022

Lịch học Đại học Trà Vinh từ 15/10-30/10/2022

Lịch học Trung cấp,Cao đẳng từ 15-16/10/2022

Lịch học Trung cấp, Cao đẳng từ 08-09/10/2022 

Lịch học Trung cấp, Cao đẳng từ 01/10-02/10/2022 (Điều chỉnh)

Lịch học Trung cấp, Cao đẳng từ 01/10-02/10/2022

Lịch học Đại học Trà Vinh từ 01/10-09/10/2022

Lịch học Trung cấp, Cao đẳng từ 24-25/9/2022

Lịch học Đại học Trà Vinh từ 24-25/9/2022

Lịch học Đại học Trà Vinh từ 17-18/9/2022

Lịch học Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 17-18/9/2022

Lịch học Trung cấp, Cao đẳng từ 10-11/9/2022

Lịch học Đại học Trà Vinh từ 10-11/9/2022

Thông báo: Nhân dịp Lễ Quốc Khánh 02/9/2022, tất cả các Lớp (Trung cấp, Cao đẳng và Đại học Trà Vinh) nghỉ tử 29/8/2022 đến hết ngày 09/9/2022. Lịch học tuần 10-11/9/2022 sẽ được  thông báo sớm.

Lịch học Đại học Trà Vinh từ  ngày 27-28/8/2022

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ 27-28/8/2022

Lịch học Đại học Trà Vinh từ 20-21/8/2022

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ 20-21/8/2022

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 13-14/8/2022

Lịch học  các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ 13-14/8/2022

Lịch học Đại học Trà Vinh từ 06-07/8/2022

Lịch học Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 06-07/8/2022

Lịch học Đại học Trà  Vinh từ ngày 30-31/7/2022

Lịch học Trung cấp, Cao đẳng từ 30-31/7/2022

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ 23-24/7/2022

Lịch học Đại học Trà Vinh từ 16/7-24/7/2022

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 16-17/7/2022

Thông báo: Để chuẩn bị công tác thi Tốt nghiệp của Trường và tổng kết thực tập nên lịch học các Lớp Trung cấp và Cao đẳng NGHỈ tuần 09-10/7/2022. Lịch học tuần tiếp theo sẽ thông báo sau.

Lịch học Đại học Trà Vinh từ 09-10/7/2022

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ 02-03/7/2022

Lịch học Đại học Trà Vinh từ 02-03/7/2022

Lịch học Trung cấp, Cao đẳng từ 25-26/6/2022

Lịch học Trung cấp, Cao đẳng từ 18-19/6/2022

Lịch học Đại  học Trà Vinh từ 18/6-26/6/2022

Lịch học Đại học Trà Vinh từ 11-12/6/2022

Lịch học Trung cấp, Cao đẳng từ 11-12/6/2022

Lịch Trung cấp, Cao đẳng từ 04-05/6/2022

Lịch học Đại học Trà Vinh từ 04-05/6/2022

Lịch học Trung cấp, Cao đẳng tử ngày 28-29/5/2022

Lịch  học Đại học Trà Vinh từ 28-29/5/2022

Lịch học Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 21-22/5/2022

Lịch học Đại học Trà Vinh từ 21-22/5/2022

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 14-15/5/2022

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 14-15/5/2022

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 07-08/5/2022  (cập nhật ngày 05/5/2022)

Lịch học các Lớp Trung cấp từ 07-08/5/2022 (Lịch học Lớp Cao đẳng Lê Quý Đôn sẽ thông báo sau)

Lịch học Đại học Trà Vinh từ 07-08/5/2022

Thông báo: Các Lớp Trung cấp, Cao đẳng, Chứng chỉ và Đại học Trà Vinh được nghỉ Lễ tuần 30/4/2022 và 01/5/2022.

 Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 23-24/4/2022

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng, Chứng chỉ từ ngày 23-24/4/2022

Lịch học Đại học Trà Vinh từ 16-17/4/2022

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng, Chứng chỉ từ 16-17/4/2022. Lớp Y sĩ tạm nghỉ tuần này do GV bận đột xuất.

Thông báo: Các Lớp Trung cấp, Cao đẳng, Chứng chỉ được nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương tuần 09-10/4/2022. Lịch học tuần 16-17/4/2022 sẽ được thông báo sau.

Thông báo: Do Cô Tuyết bận việc nhà nên lịch học môn Điều dưỡng cơ bản và KTĐD của các Lớp Y sĩ  tuần 02-03/4/2022 tạm nghỉ! Lịch học tiếp theo sẽ thông báo sau!

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng và Chứng chỉ từ 02-03/4/2022

Do lịch tuần sau (26-27/3/2022) trùng ngày Kỷ niêm Thành lập Đoàn TNCS HCM, các  HV, SV đang là cán bộ Đoàn, Hội nên lịch tuần 26-27/3/2022 sẽ tạm Nghỉ. Lịch học tuần 02-03/4/2022 của các Lớp Trung cấp, Cao đẳng và Chứng chỉ sẽ thông tin sau.

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ 19-20/3/2022

Thông báo: Do GV bận đột xuất nên lịch học của các Lớp Dược Trung cấp và CĐ Dược Lê Quý Đôn sẽ nghỉ ngày Thứ 7 (12/3). Lịch học của Lớp Dược sẽ dời sang Chủ nhật (13/3) nhé. Lớp Y sĩ học bình thường theo lịch.

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng và Chứng chỉ từ ngày 12-13/3/2022

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng và Chứng chỉ từ ngày 05-06/3/2022

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng và Chứng chỉ từ ngày 26-27/02/2022

Các Lớp Đại học Trà Vinh học tập trung tại Trường (theo lịch đã thông báo) từ ngày 19/02/2022

Lịch học và thi (tập trung tại Trường) các Lớp Trung cấp, Cao đẳng, Chứng chỉ từ ngày 19-20/02/2022

Lịch học (tập trung tại Trường) các Lớp Trung cấp, Cao đẳng, Chứng chỉ từ ngày 12-13/02/2022

Thông báo: Các Lớp Trung cấp, Cao đẳng, Chứng chỉ sẽ được nghỉ Tết Nguyên Đán 2022 từ 17/01/2022-11/02/2022. Lịch học và thi kết thúc môn tuần 12-13/02/2022 sẽ được thông báo sau. Chúc các Anh Chị và các bạn Năm mới vạn sự như ý!

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng, Chứng chỉ từ ngày 15-16/01/2022

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng, Chứng chỉ từ ngày 08-09/01/2022

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng , Chứng chỉ từ ngày 25-26/12/2021

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng, Chứng chỉ từ ngày 18-19/12/2021

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng, Chứng chỉ từ ngày 11-12/12/2021

Các Lớp Trung cấp, Cao đẳng và Chứng chỉ nghỉ tuần 20-21/11/2021 (Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam). Lịch học tuần 27-28/11/2021 sẽ thông báo sau.
Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 13-14/11/2021

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 06-07/11/2021

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 30-31/10/2021

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 23-24/20/2021

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ 16-17/10/2021. Do tình hình dịch Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp nên lịch học của các Lớp chủ yếu theo hình thức trực tuyến và cụ thể theo từng mốc thời gian. Phiền các Anh/Chị cập nhật thường xuyên lịch học. 

Do tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các Lớp Trung cấp, Cao đẳng, Chứng chỉ tạm nghỉ đến hết tháng 7/2021 và chờ thông báo mới!

Lịch học trực tuyến, Đại học Trà Vinh từ 17-18/7/2021

Thông báo thu học phí bằng hình thức chuyển khoản các lớp học tại Trường Trung cấp Miền Tây

Lịch học trực tuyến, Đại học Trà Vinh từ 10-11/7/2021

Lịch học trực tuyến , Đại học Trà Vinh từ 03/7-04/7/2021

Lịch học trực tuyến Đại học Trà Vinh từ ngày 26-27/6/2021

Do tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các Lớp Trung cấp, Cao đẳng, Chứng chỉ tạm nghỉ từ 31/5/2021 đến khi có thông báo mới.

Lịch thi Tốt nghiệp Y, Dược, Điều dưỡng Khóa 7 ngày 29-30/5/2021

Do tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các Lớp Trung cấp, Cao đẳng, Chứng chỉ tạm nghỉ từ 14/5/2021 đến khi có thông báo mới.

Do tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các Lớp Đại học Trà Vinh tạm nghỉ từ 10/5/2021, lịch học lại sẽ thông báo sau.

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 15-16/5/2021

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 08-09/5/2021

Lớp Chứng chỉ Điều dưỡng Khóa 8 học môn CS người bệnh cấp cứu và cấp cứu tích cực ngày Chủ  nhật (09/5/2021)

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 08-09/5/2021

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 24-25/4/2021. HS các Lớp Trung cấp, cao đẳng nghỉ Lễ tuần 01-02/5/2021, lịch học và thi tuần 08-09/5/2021 sẽ thông báo sau.

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 24-25/4/2021. SV các Lớp nghỉ Lễ tuần 01-02/5/2021. Lịch học tuần 08-09/5/2021 sẽ thông báo sau.

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 17-18/4/2021

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 17-18/4/2021

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 10-11/4/2021

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 10-11/4/2021

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 03-04/4/2021

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 03-04/4/2021

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng ngày 27-28/3/2021

Thông báo: Các Sinh viên lớp Cao đẳng Dược Pasteur tập trung tại trường lúc 8h sáng Thứ 7 (27/3/2021) để nhận lễ phục Tốt nghiệp và làm thủ tục cho lễ phát bằng Tốt nghiệp. 

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 27-28/3/2021

Lịch học Trung cấp, Cao đẳng từ 20-21/3/2021

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 20-21/3/2021

Thông báo: Lớp Chứng chỉ Điều dưỡng Khóa 7 (khai giảng ngày 13/3/2021) học môn Nghề nghiệp Đạo đức người Điều dưỡng tại phòng 16 . (Học buổi sáng từ 7h30)

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ  13-14/3/2021

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 13-14/3/2021

Thông báo: Do GV có việc bận đột xuất nên tuần này (07/3/2021) môn Bệnh chuyên khoa của Lớp Y8A được nghỉ. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 06-07/3/2021

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và theo thông báo của UBND TP  và Đại học Trà Vinh nên các Lớp Đại học Trà Vinh, Cao đẳng, Trung cấp được nghỉ đến hết 28/02/2021. Lịch học lại sẽ thông báo sớm nhất.

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 20-21/02/2021. Học sinh, sinh viên được nghỉ Tết Nguyên đán 2021 từ 01/02-19/02/2021.

Lịch học Đại học Trà Vinh từ 20-21/02/2021

Lịch thi Tôt nghiệp các Lớp Cao đẳng Pasteur ngày 30-31/01/2021

Thông báo: Tuần này (30-31/01/2021), các Lớp Trung cấp, Cao đẳng được nghỉ . Lịch học lại sẽ thông tin sau.

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 30-31/01/2021. SV nghỉ Tết từ 01/02/2021-19/02/2021. Lịch học sau Tết sẽ cập nhật sau. Chúc các Anh/Chị ăn Tết vui vẻ. 

Thông báo: Tuần này (23-24/01/2021), các Lớp Trung cấp, Cao đẳng được nghỉ  để ôn tập tại nhà. Lịch thi kết thúc môn sẽ thông báo sau.

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 23-24/01/2021

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng và lịch ôn thi TN từ 16-17/01/2021

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 16-17/01/2021

Thông báo: Do GV bận họp nên lớp Y8A sẽ nghỉ ngày Thứ 7 (09/01/2021), lịch học ngày Chủ nhật (10/01/2021) vẫn học bình thường.

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 09-10/01/2021

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 09-10/01/2021

Thông báo: Các lớp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học Trà Vinh được nghỉ Tết dương lịch 2021 từ 01/01/2021 đến hết ngày 03/01/2021, lịch học tuần 09-10/01/2021 sẽ thông báo sau. Học sinh, sinh viên liên hệ công việc từ 04/01/2021.

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 26-27/12/2020

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 26-27/12/2020

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 19-20/12/2020

Lich học Đại học Trà Vinh từ ngày 19-20/12/2020

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 12-13/12/2020

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 12-13/12/2020

Thông báo: Do giáo viên có lịch bận nên tuần này (05-06/12/2020), lớp Y8A nghỉ học môn Bệnh truyền nhiễm - Xã hội . Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ 05-06/12/2020

Lịch ôn tập thi CN Anh văn A2 (ĐH Trà Vinh) từ ngày 05/12-13/12/2020

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 05-06/12/2020

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 28-29/11/2020

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 28-29/11/2020

Lịch học các Lớp Trung cấp , Cao đẳng từ ngày 21-22/11/2020

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 21-22/11/2020

Lịch ôn tập thi Chứng nhận Anh văn A2 (ĐH Trà Vinh) từ ngày 21/11-29/11/2020

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 14-15/11/2020

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 14-15/11/2020

Lịch ôn tập thi Chứng nhận Anh văn A2 (Đại học Trà Vinh) từ 07/11-15/11/2020

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 07-08/11/2020

 Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 07-08/11/2020

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 31/10-01/11/2020

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 30/10-01/11/2020

Thông báo: Sinh viên Cao đẳng dược Pasteur Đợt 4, Đợt 5 và VB2 - Đợt 1, Đợt 2 hoàn thành Lệ phí Ôn,Thi và Tốt nghiệp (1.950.000đ) vào T7 (31/10) và CN (01/11).

Thông báo: Sinh viên Cao đẳng Dược Pasteur Đợt 1, 2, 3 liên nhận bằng Tốt nghiệp tại Trung cấp Miền Tây cho hoàn tất, hạn chót: Chủ nhật (25/10/2020.) Sau thời hạn trên, Trung cấp Miền Tây sẽ chuyển bằng TN về CĐ Pasteur, SV tự liên hệ Trường Cao đẳng Pasteur nhận.

Lịch học các lớp Trung cấp,  Cao đẳng từ ngày 24-25/10/2020

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 24-25/10/2020

 Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 17-18/10/2020 (điều chỉnh 17/10)

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 17-18/10/2020

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 10-11/10/2020

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 10-11/10/2020

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 03-04/10/2020 (điều chỉnh)

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 03-04/10/2020

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 26-27/9/2020 (Điều chỉnh)

Lịch học các Lớp Đại học Trà Vinh từ ngày 26-27/9/2020

 Thông báo Cao đẳng Pasteur

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 19-20/9/2020

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 19-20/9/2020

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 12-13/9/2020

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 12-13/9/2020

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 05-06/9/2020

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 05-06/9/2020

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 29-30/8/2020 (điều chỉnh)

Thông báo: Học sinh các lớp Y7A, Y7B, D7A, D7B đủ điều kiện Tốt nghiệp tập trung tại Hội trường 10 lúc 8h30 Thứ 7 (29/8/2020) để làm lễ và nhận bằng Tốt nghiệp (Lớp trưởng đăng ký số lượng học sinh tham gia dự lễ với Cô Tố Như để nhận lễ phục Tốt nghiệp)

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 29-30/8/2020

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 22-23/8/2020

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 22-23/8/2020

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 15-16/8/2020

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 15-16/8/2020 và lịch nhập học đợt xét tuyển tháng 6&7/2020

Lịch học các lớp Trung cấp, Cao đẳng và ôn thi TN từ ngày 08-09/8/2020 (điều chỉnh ngày 07/8/2020)

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 08-09/8/2020

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 08-09/8/2020

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 01-02/8/2020

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 01-02/8/2020

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 25-26/7/2020

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 25-26/7/2020

Thông báo: Sinh viên các Lớp Cao đẳng Dược Pasteur liên thông đợt 1, 2,3 tập trung về Trường vào lúc 9h Chủ nhật (19/7/2020) tại phòng 17 để dự sinh hoạt, thông báo các nội dung chuẩn bị ôn và thi tốt nghiệp. Các Sinh viên chuẩn bị 1.950.000 đ để đóng lệ phí ôn + thi Tốt nghiệp (theo thông báo của Pasteur), hạn chót: 20/7/2020. Đề nghị tất cả sinh viên tham dự, các khiếu nại, thắc mắc của các trường hợp vắng sẽ không được giải quyết về sau.

Lịch học các Lớp Trung cấp,Cao đẳng từ 18-19/7/2020

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 18-19/7/2020

Lịch thi Tốt nghiệp các Lớp Y sĩ, Dược sĩ Khóa 7 - Đợt 1 và đợt 2 ngày 11-12/7/2020

Thông báo: Do Trường tổ chức thi Tốt nghiệp cho các Lớp Y sĩ, Dược sĩ nên các Lớp Trung cấp, Cao đẳng Dược Pasteur và Cao đẳng Dược Lê Quý Đôn được NGHỈ tuần 11-12/7/2020. Lịch học tuần 18-19/7 sẽ được thông báo sau.

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 11-12/7/2020

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 04-05/7/2020

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 04-05/7/2020

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 27-28/6/2020

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 27-28/6/2020

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 20-21/6/2020

 Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 20-21/6/2020

Lịch học các Lớp Trung cấp, cao đẳng từ ngày 13-14/6/2020

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 13-14/6/2020

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 06-07/6/2020

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 06-07/6/2020

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 30-31/5/2020

 Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 30-31/5/2020

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 23-24/5/2020

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 23-24/5/2020

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 16-17/5/2020

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 09-10/5/2020

Thông báo: Do diễn biến phức tạp của Covid-19, thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP. Cần Thơ, nên tất cả Học sinh, sinh viên hệ Trung cấp, Cao đẳng của Trường được NGHỈ đến hết tháng 03/2020. Lịch học cụ thể sẽ thông báo sau.

Thông báo: Sinh viên các Lớp Đại học Trà Vinh tạm nghỉ đến hết 05/4/2020 (Theo tinh thần thông báo số 727 ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Đại học Trà Vinh). Lịch học cụ thể sẽ thông báo sau. 

Theo chỉ đạo của UBTP, lịch học môn GDQP ngày 21-22/3/2020 tạm Hoãn . Lịch học lại sẽ thông báo sau.

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 21-22/3/2020

Thông báo: Chủ nhật (15/3) các Lớp nghỉ  môn Tin học. Lịch học môn Tin học sẽ thông báo sau.

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đằng từ ngày 14-15/3/2020

Thông báo: Sinh viên các Lớp Đại học Trà Vinh tạm nghỉ đến hết 22/3/2020 (Theo tinh thần thông báo số 631 ngày 07 tháng 3 của Đại học Trà Vinh). Lịch học cụ thể sẽ thông báo sau. 

Thông báo: Sinh viên các Lớp Đại học Trà Vinh tạm nghỉ tuần 07-08/3/2020 (Theo tinh thần thông báo số 601 ngày 29 tháng 02 của Đại học Trà Vinh). Lịch học cụ thể sẽ thông báo sau. 

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 07-08/3/2020

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 07-08/3/2020

Thông báo: Do diễn biến phức tạp của Covid-19, thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP. Cần Thơ, nên tất cả Học sinh, sinh viên của Trường được NGHỈ đến hết tháng 02/2020. Lịch học cụ thể sẽ thông báo sau.

Học sinh, sinh viên các Lớp Trung cấp, Cao đẳng Pasteur được nghỉ học vào tuần 15-16/02/2020 (đính kèm lịch học tuần 22-23/02/2020)

Theo thông báo của Đại học Trà Vinh, Sinh viên tất cả các lớp được nghỉ thêm 01 tuần (10/02-16/02/2020), nên lịch học tuần 15-16/02/2020, được tạm hoãn (đính kèm lịch học tuần 22-23/02/2020)

Thông báo: Do tình hình dịch bệnh Corona, nên tất cả các Lớp được NGHỈ tuần 08-09/02/2020. Lịch học lại sẽ cập nhật sau. 

Lịch học các Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 08-09/02/2020

Lịch học Đại học Trà Vinh từ 08-09/02/2020

Các Anh Chị lớp Y7A, Y7B đã hoàn thành các vòng Thực  tập Cơ bản tập trung về Trường lúc 7h30 Thứ 7 (01/02/2020) để thi vòng Thực tập Bệnh học và Thực tập Điều dưỡng (Dự kiến thi 02 ngày 01-02/02/2020)

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 01-02/02/2020

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 01-02/02/2020

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ 11-12/01/2020

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ 04-05/01/2020

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 11-12/01/2020

Lịch học Đại học Trà Vinh từ 04-05/01/2020

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 28-29/12/2019

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 28-29/12/2019

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 21-22/12/2019

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng  từ 21-22/12/2019

 Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 14-15/12/2019

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 14-15/12/2019

Kết quả thi tuyển sinh Liên thông ngành Điều dưỡng đợt thi ngày 09-10/11/2019

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 07-08/12/2019

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 07-08/12/2019

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 30/11-01/12/2019

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 30/11-01/12/2019

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 23-24/11/2019

Lịch học các Lớp Trung cấp, cao đẳng từ ngày 23-24/11/2019

Lịch học các Lớp Trung cấp và Cao đẳng từ 16-17/11/2019

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 16-17/11/2019

Thông báo Lễ Tốt nghiệp các Lớp Đại học Điều dưỡng  Khóa 1 và Y tế Công cộng Khóa 1 và Khóa 2

Lịch thi tuyển sinh Ngành Điều dưỡng Liên thông khóa ngày 09-10/11/2019 (Sáng T7 (09/11/2019, các Anh Chị đến phòng tuyển sinh nhận giấy báo dự thi và tập trung tại P.23)

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 09-10/11/2019

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 09-10/11/2019

Thông báo: Các Sinh viên Lớp Cao đẳng Pasteur Đợt 1, 2, 3 và VB2 Đợt 1,2 tập trung lúc 8h ngày Thứ 7 (02/11/2019) tại Phòng 17 để sinh hoạt xét điểm rèn luyện và điều kiện tốt nghiệp.

 Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng tử ngày 02-03/11/2019

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 02-03/11/2019

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 26-27/10/2019

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 26-27/10/2019, Các Lớp Cao đẳng Dược Pasteur Đợt 1, 2, 3 dự kiến thi Tốt nghiệp vào 09-10/11/2019, Các SV tranh thủ hoàn thành các điều kiện, thủ tục để đảm bảo điều kiện thi TN.

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 19-20/10/2019 (có thay đổi)

Lịch học Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 19-20/10/2019

Lịch ôn thi đầu vào Đại học Trà Vinh ngành Điều dưỡng (khóa thi ngày 09-10/11/2019) từ ngày 19/10-03/11/2019

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 19-20/10/2019 (Các SV Lớp Điều dưỡng Khóa 9 tuần này  (19-20/10) học môn Hóa học tại Phòng 22)

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 12-13/10/2019

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 12-13/10/2019

Lịch học các Lớp Đại học Trà Vinh từ ngày 05-06/10/2019

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ 05-06/10/2019

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 28-29/9/2019

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 28-29/9/2019

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 21-22/9/2019

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 21-22/9/2019

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 14-15/9/2019

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 14-15/9/2019

Lịch học Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 07-08/9/2019

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 07-08/9/2019

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 31/8-01/9/2019

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 31/8-01/9/2019

Lịch thi tuyển sinh ngành Điều dưỡng (Liên thông) khóa thi ngày 24-25/8/2019 (6h30 sáng Thứ 7 (24/8), các Anh/Chị đến phòng tuyển sinh nhận giấy báo dự thi và tập trung tại P.25)

Lịch học các Lớp Đại học Trà Vinh từ ngày 24-25/8/2019

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 24-25/8/2019

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 17-18/8/2019  (Do GV bận đột xuất nên lịch học môn Dược Lâm sàng các Lớp Dược Trung cấp và Cao đẳng Pasteur sẽ học vào Tối Thứ 7 (17/8) và cả ngày Chủ nhật (18/8) 

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 17-18/8/2019 

Lịch ôn thi đầu vào Đại học Trà Vinh từ ngày 10-18/8/2019 

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng, Chứng chỉ từ ngày 10-11/8/2019

Lich học Đại học Trà Vinh từ ngày 10-11/8/2019

Lịch ôn thi đầu vào Đại học Trà Vinh ngành Điều dưỡng từ ngày 03-04/8/2019 (Các Anh chị tập trung lúc 9h sáng Thứ 7 (03/8) tại Phòng 20)

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng, Chứng chỉ từ ngày 03-04/8/2019 (Có thay đổi)

Lich học Đại học Trà Vinh từ ngày 03-04/8/2019

Lịch thi lần 2 các Lớp Đại học Trà Vinh ngày 28/7/2019

Ngày thi Thời gian Môn thi Phòng
  7h30 Vật lý  và Lý sinh  P.8
  7h30 Sinh lý bệnh - Miễn dịch  P.8
28/7/2019 9h30 Sinh học  và Di truyền P.8
  9h30 AVCN  Điều dưỡng  P.8
  13h30 Phương pháp NCKH trong Y học  P.8

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng, Chứng chỉ từ ngày 27-28/7/2019

Lịch học Đại học Trà Vinh từ 27-28/7/2019

Lịch học Đại học Trà Vinh từ 20-21/7/2019

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng, Chứng chỉ từ ngày 20-21/7/2019

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng, Chứng chỉ từ ngày 13-14/7/2019

Lịch học Đại học Trà Vinh từ 13-14/7/2019

Lịch thi Tốt nghiệp Lần 2 các Lớp Y sĩ, Dược sĩ Trung cấp và Chứng chỉ Dược Khóa 1 (Ngày 06/7/2019)

Ngày thi Buổi Giờ thi Y sĩ   Dược sĩ TC Chứng chỉ Dược
Khóa 1
Thứ Bảy
(06/7/2019)
Sáng 7h30-9h00 Chính trị
 (P.13)
Chính trị
 (P.13)
Lý thuyết tổng hợp
(P.13)
9h15-10h45 Lý thuyết tổng hợp
(P.13)
Lý thuyết tổng hợp
(P.13)
 
Chiều 13h30-15h30 Thi Thực hành (P.13)

Thi Thực hành

(P. Thực hành)

Thi Thực hành

(P. Thực hành)

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng Pasteur, các Lớp Chứng chỉ từ ngày 06-07/7/2019 (các Lớp Dược Trung cấp học tại Phòng 14)

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 06-07/7/2019

Lịch học các Lớp Trung cấp, các Lớp Chứng chỉ từ ngày 29-30/6/2019

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 29-30/6/2019

Thông báo: Do Giáo viên bận hướng dẫn Thực tập, nên Lớp Chứng chỉ Điều dưỡng Khóa 6 được nghỉ buổi sáng Thứ 7 (21/6/2019), chiều Thứ 7 (21/6/2019) học bình thường. 

Lịch học các Lớp Trung cấp, CĐ Pasteur, các Lớp Chứng chỉ từ ngày 22-23/6/2019

Lịch học Đại học Trà Vinh từ 22-23/6/2019

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 15-16/6/2019. Các Sinh viên đã trúng tuyển ngành Điều dưỡng (Đợt thi ngày 20-21/4/2019) bắt đầu tuần học đầu tiên vào lúc 07h30 Thứ Bảy (15/6/2019) tại Phòng 15.

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng Pasteur,các Lớp Chứng chỉ từ ngày 15-16/6/2019

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 08-09/6/2019.

Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng Pasteur, các Lớp Chứng chỉ từ ngày 08-09/6/2019

 Lịch học các Lớp Trung cấp, Cao đẳng Pasteur, các Lớp Chứng chỉ từ ngày 01-02/6/2019

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 01-02/6/2019. Các Anh/Chị  đăng ký ôn tập Anh văn A2, tập trung lúc 17h30 ngày Thứ 7 (01/6/2019) tại phòng 14 để làm Lễ Khai giảng

Thông báo: Do có lịch công tác đột xuất nên Trường Trung cấp Miền Tây sẽ tổ chức Lễ trao bằng Tốt nghiệp cho học sinh các Lớp Y sĩ, Dược sĩ Trung cấp Khóa 5 và Khóa 6 (Đợt 1 và Đợt 2) vào lúc 8h sáng ngày Thứ 7 (08/6/2019), các Học sinh liên hệ với Trường để hoàn thành thủ tục Tốt nghiệp. 

Lịch học các Lớp Y, Dược Trung cấp, Cao đẳng Dược Pasteur, Chứng Chỉ Dược, Chứng chỉ Điều dưỡng từ ngày 25-26/5/2019

Lịch học các Lớp Đại học Trà Vinh từ ngày 25-26/5/2019

Lịch học Các Lớp  Y, Dược Trung cấp, Cao đẳng Dược Pasteur, Chứng Chỉ Dược, Chứng Chỉ Điều dưỡng từ ngày 18-19/5/2019

Lịch học các Lớp Đại học Trà Vinh từ ngày 18-19/5/2019

Thông báo : Do một vài lý do, nên Trường không tổ chức thi lại 03 môn: Anh văn chuyên ngành Điều dưỡng, Sinh lý  bệnh-Miễn dịch, Dịch tễ học bệnh truyền nhiễm, nên các Anh Chị không phải thi lại vào ngày 11-12/5/2019.

Lịch học các Lớp  Đại học Trà Vinh ngày 11-12/5/2019 (Các Anh/Chị lưu ý LỊCH THI LẠI ở Sheet THI LẠI để dự thi cho đầy đủ nhé)

Lịch học các Lớp Y, Dược Trung cấp, Cao đẳng Dược Pasteur, Chứng Chỉ Dược Khóa 2, Chứng chỉ Điều dưỡng Khóa 6 ngày 11-12/5/2019 (Các Anh Chị học tại Phòng 23)

Thông báo: Thứ 7 (04/5/2019) Sáng và Chiều, Lớp Y6A/Y6A2, Y7A,Y7A2 học môn Vi sinh-Ký sinh (Thầy Long) P.19, Chủ nhật (05/5/2019), NGHỈ

Lịch học các Lớp Y, Dược Trung cấp, Cao đẳng Dược Pasteur, Chứng Chỉ Dược Khóa 2, Chứng chỉ Điều dưỡng Khóa 6 ngày 04-05/5/2019

Thông báo: Do Thứ 7 (04/5/2019), các cơ quan, ban ngành phải làm việc bù nên các tất cả các Lớp Đại học Trà Vinh được nghỉ tuần 04-05/5/2019. Lịch học tuần 11-12/5/2019 sẽ được cập nhật.

Lịch thi Tốt nghiệp các Lớp Y, Dược Khóa 5 , Khóa 6 ngày 27-28/4/2019

Ngày

Buổi

Thời gian

Y sĩ

Dược sĩ

Thứ 7

27/4/2019

Sáng

7h30-9h00

Lý thuyết tổng hợp

 Lý thuyết tổng hợp

9h30-11h00

Thực hành làm bệnh án

 

Chiều

13h30-17h00

Thi vấn đáp

TH. Hóa dược – Dược lý

TH. Dược liệu

 Chủ Nhật

28/4/2019

Sáng

7h30-9h00

Giáo dục chính trị

Giáo dục chính trị

Chiều

 

 

 

 Các Anh/Chị chưa hoàn thành đủ các khoản học phí, lệ phí học lại, phải hoàn thành chậm nhất là sáng Thứ 7 (28/4/2019) để đảm bảo đủ điều kiện dự thi.

Lịch học các Lớp Y, Dược Trung cấp, Cao đẳng Dược Pasteur, Chứng Chỉ Dược Khóa 2, Chứng chỉ Điều dưỡng Khóa 6 ngày 27-28/4/2019

Lịch thi Tuyển sinh Đại học Trà Vinh - Liên thông Cử nhân Điều dưỡng ngày 20-21/4/2019 

Lịch học các Lớp Y, Dược Trung cấp, Cao đẳng Dược Pasteur, Chứng chỉ Dược Khóa 2, Chứng chỉ Điều Dưỡng Khóa 6 từ ngày 20-21/4/2019

Lịch học các lớp  Đại học Trà Vinh từ ngày 20-21/4/2019. Thông báo kèm theo: Nhân dịp Lễ  30/4 và 01/5 năm 2019, tất các các Lớp Đại học Trà Vinh được nghỉ 02 ngày 27-28/4/2019.

Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương: Tất cả các Lớp Đại học Trà Vinh, Các Lớp Y-Dược Trung cấp, Lớp Cao đẳng Pasteur, Lớp Chứng chỉ Điều dưỡng được NGHỈ 02 ngày 13-14/4/2019.

LỊCH HỌC LỚP PASTUER - Y TRUNG CẤP - DƯỢC TRUNG CẤP - CHỨNG CHỈ DƯỢC TỪ NGÀY 06-07/04/2019

Lịch học Đại học Trà Vinh - Khóa 6 + 7 từ ngày 06-07/4/2019

Thông báo: Lớp Chứng chỉ Điều dưỡng Khóa 6 (khai giảng ngày 09/3/2019), Chủ nhật tuần này (07/4/2019) học môn Đạo đức nghề nghiệp người điều dưỡng (Cô Tuyết) , tại phòng 24. Thứ 7 (06/4/2019) NGHỈ

Lịch ôn thi đầu vào Đại học Trà Vinh (K8) từ ngày 06-13/4/2019

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 06-07/4/2019

 LỊCH HỌC LỚP CHỨNG CHỈ DƯỢC ĐỢT 2 TỪ NGÀY 30/03/2019 ĐẾN 31/03/2019

Thông báo: Lớp Chứng chỉ Điều dưỡng Khóa 6 (khai giảng ngày 09/3/2019), Thứ 7 tuần này (30/3/2019) học môn Chăm sóc sức khỏe trẻ em, bà mẹ và gia đình (Cô Thu ) , tại phòng Thực tập Sản. Chủ nhật (31/3/2019) NGHỈ

Lịch ôn thi đầu vào Đại học Trà Vinh (K8) từ ngày 30-31/3/2019

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 30-31/3/2019

Thông báo: Lớp Chứng chỉ Điều dưỡng Khóa 6 (khai giảng ngày 09/3/2019), Thứ 7 tuần này (23/3/2019) học môn Chăm sóc sức khỏe trẻ em, bà mẹ và gia đình (Cô Thu ) , tại phòng 24. Chủ nhật (24/3/2019) NGHỈ

LICH HỌC Y5+Y6 TRUNG CẤP TỪ NGÀY 30/03/19 ĐẾN 31/03/2019

LỊCH HỌC LỚP DE18DD28011 TỪ NGÀY 30/03/2019 ĐẾN 14/04/2019

LỊCH HỌC LỚP DE18DD28012+ DE18YTC28011 TỪ NGÀY 30/03/2019 ĐẾN 07/4/2019

LỊCH HỌC PASTUER -  TỪ NGÀY 30/03/2019 DẾN 31/03/2019

LỊCH DƯỢC 5+ DƯỢC 6 TRUNG CẤP NGÀY 30/03/2019 ĐẾN 31/03/2019

Thông báo: Lớp Chứng chỉ Điều dưỡng Khóa 6 (khai giảng ngày 09/3/2019), tuần nầy (16-17/3/2019) được NGHỈ vì giáo viên bận hướng dẫn thực tập tại Bệnh viện

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 16-17/3/2019

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 09-10/3/2019

Thông báo: Các thí sinh đăng ký ôn tập và dự thi Đầu vào Lớp Cao đẳng Dược Pasteur Khóa 5, liên hệ Cô Ngọc Như  - Phòng Tuyển sinh để nhận tài liệu ôn tập.

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 02/3-03/3/2019

Thông báo: Các lớp Đại học Trà Vinh từ khóa 1 đến khóa 4, tuần này (23-24/02/2019) NGHỈ, lịch tuần sau sẽ được cập nhật sớm.

 16/03/19 đêbs 17/03/19

LỊCH HỌC Y SỸ Y5B- Y5B2 - Y6A- Y6A2 TỪ NGÀY 16/3/2019 dến 17/03/2019

LỊCH HỌC PASTUER TỪ NGÀY 16/03/2019 đến 17/03/2019

LỊCH HỌC TRÀ VINH KHÓA 6 DE18DD28011 TỪ NGÀY 16/03/19 đến 17/03/19

LỊCH TRÀ VINH KHÓA 7 ( CNDD + CNTYC ) TỪ NGÀY 16/03/2019 đến 17/03/2019

 Thông báo: Các lớp Đại học Trà Vinh được nghỉ Tết từ ngày 28/01/2019 đến hết ngày 15/02/2019 (đính kèm lịch học từ ngày 16-17/02/2019). Chúc các Anh/Chị năm mới an khang thịnh vượng.

Lịch học Đại học Trà Vinh ngày 26-27/01/2019

Lịch học Đại học Trà Vinh từ 19-20/01/2019

Lich học lớp DE18DD28011 TỪ NGÀY 12/01/19 ĐẾN 27/01/19

Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 12-13/01/2019

Lịch thi lớp DE18DD28011 Ngày 26- 27/01/2019

LỊCH HỌC TRÀ VINH KHÓA 7 CNĐD - YTCC TỪ NGÀY 12/01/18 ĐẾN 20/01/18 KHAI GIẢNG SÁNG NGÀY 13/01/2018

 Lịch học Đại học Trà Vinh từ ngày 05-06/01/2019